Forholdet mellom oss

Det er mange som kan si at vi på en måte gjorde ulvene avhengige av oss og at vi dermed flettet denne arten sammen med menneskenes egen utvikling. Det er vanskelig å vite om dette var et bevisst valg eller om det var en naturlig symbiose som oppstod av seg selv.

Uansett virker det i dag som om forholdet mellom mennesker og hunder er svært godt. Hunder blir jo tross alt ofte kalt «menneskets beste venn», og det med god grunn. De er veldig lojale, og gode dyr å ha med seg. De fleste hunder er alltid entusiastiske vesener som for det meste er glade for å se eieren sin.

Forholdet mellom menneskene og hundene våre er likevel litt rart, og grunnen til det er enkel. Dersom disse dyrene hadde vært mer bevisste på hva det var som foregikk, eller på hvordan vi har behandlet dem, hadde de kanskje blitt skuffet og til og med sinte på oss. Dersom vi med vilje stjal hunden fra naturen for å kunne utføre praktiske oppgaver for oss, kan det argumenteres for at dette er uetisk. Det er i enkeltes øyne ikke spesielt etisk riktig at vi for eksempel driver med avl på den måten vi gjør. Uansett har nok disse dyrene fått et mye bedre forhold til mennesker enn de fleste andre dyr som vi har temmet, og som vi nå bruker til produksjon av klær og mat.

Dersom vi ikke tenker for hardt på dette, kan vi derimot konkludere med at forholdet mellom oss per i dag er veldig godt, og de fleste mennesker elsker hunder på grunn av all kjærligheten som deles mellom de to artene.

Leave a Comment

shesha