Kommunikasjon

Vi mennesker kommuniserer med hundene våre på mange forskjellige måter. Som du kan lese i lenken, kan det faktisk virke som at hunder forstår oss mye bedre enn vi tror.

Er dette noe vi virkelig kan ta alvorlig? Det korte svaret er faktisk ja. Det at hunden din faktisk kan gjenkjenne ordene du sier, trenger ikke å bety at hunden kan kommunisere med symboler på samme måte som vi kan. Det kan nemlig hende at hunden rett og slett har gått gjennom en prosess av såkalt klassisk betinging hvor ordene du sier blir assosiert med den opplevelsen hunden gjennomgår før eller etter at ordene har blitt sagt.

Hunden din kan også faktisk kjenne på hvordan du føler deg, og dette er veldig interessant. Dersom du er sint blir hunden din det også, og dersom du sitter i ro og er lykkelig blir hunden din også det. Hunden har nettopp lært seg at den bør følge med på hva du gjør, fordi den da er mer forberedt på hva det er som kommer til å skje videre. Den kan da også være forberedt på hva vi som mennesker forventer av den.

shesha