Temming av ulven

For å forstå hunden slik vi kjenner den i dag bedre, kan det være lurt å gå litt nærmere inn på hvordan vi mennesker i det hele tatt endte opp med dette forholdet vi nå har til dette dyret. Det er nemlig ikke slik at hunder har vært det dyret det er i dag. Det vi snakker om her er rett og slett en utvikling, men ikke en veldig vanlig form for utvikling. Dette er en type utvikling som i høyeste grad har blitt påvirket av oss mennesker. La oss først se litt på hvordan, og ikke minst hvorfor, en slik utvikling har kommet til å finne sted.

Hunder kommer nemlig opprinnelig fra ulven og selv om de er i samme familie, er det ikke nøyaktig den samme arten. Vi kan anta at vi har vært i kontakt med ulv veldig lenge, med tanke på at de også er rovdyr som jobber i flokk for å skaffe seg mat for å overleve. Vi mennesker fungerer på samme måte, og dette kan være grunnen til at vi kunne utvikle et forhold til hverandre.

For cirka 40 000 år siden begynte vi faktisk å temme ulven, og det kan være vanskelig å vite nøyaktig hvordan dette skjedde. Vi kan spekulere i om vi gjorde dette med vilje, eller om det var slik at dette bare skjedde naturlig fordi vi hadde evner som kunne kombineres med ulven på en naturlig måte. Enkelt og greit kan det forklares på følgende måte: dersom ulver og mennesker jaktet på de samme områdene, kunne de lett gi hverandre store problemer. Begge er rovdyr, men begge er også sosiale dyr. På grunn av dette kan vi lett se at det kan by på store fordeler å jakte på andre dyr sammen i stedet.

Derfor kan vi se at ulven og mennesket startet et forhold hvor begge beskyttet hverandre og hjalp hverandre på forskjellige måter. Ulvene kunne for eksempel høre og lukte mye bedre enn mennesker, og på grunn av dette kunne de brukes til å jakte med. Det vil i dag si at hunden finner byttet, og mennesket hjelper til med å drepe det. Det kan også være motsatt i visse tilfeller, som når sporing av dyrene blir gjort av mennesker gjennom teknikk og rasjonalitet. Uansett ser man at det gir store fordeler av å jobbe sammen, og det var nøyaktig dette som skjedde.

Etter hvert utviklet ulven seg sammen med oss mennesker, og resultatet av dette ble altså den moderne hunden som vi kjenner til i dag. Du har kanskje merket deg at mange av de hundene vi har i dag ikke nødvendigvis ligner så altfor mye på den ulven som finnes i dag. Vi kommer til å forklare dette litt nøyere i andre artikler på siden.

shesha