Hunder for blinde

Et annet praktisk område hunder ofte brukes til, er som assistenter for folk som er blinde. Disse hundene kaller vi for førerhunder og de er trent opp til å hjelpe folk med å komme seg steder. Hvordan skjer dette i praksis? Hunder er veldig praktiske å ha som hjelpere fordi de kan hjelpe blinde mennesker med å blant annet finne dører, trapper og forskjellige ting som ellers hadde vært svært vanskelig for dem.

Det første hundene skal gjøre riktig, er rett og slett å gå rundt disse gjenstandene som står i veien. Dette kan være lett for hundene å få til alene, men det kreves mye trening for at de skal tenke på mennesket de skal lede.

Teorien vi bruker for å trene hunder til å gjøre dette er den samme som alltid, nemlig klassisk betinging. Derfor blir det satt opp forskjellige tester og treninger med en «blind» person og forskjellige objekter som står i veien. Hver gang hunden går den riktige veien, får den noe godt å spise.

Hunden stopper også automatisk opp når den kommer over noe som sperrer veien, og dette lar personen få vite at det er noe det kan være vanskelig å komme seg forbi. Det er uansett ikke slik at hunden bare kan føre deg til plasser helt av seg selv. Det finnes i tillegg mange nyttige kommandoer som du kan bruke for å finne forskjellige ting du mistenker kan være i nærheten.

Noen trenere kan trene hunden til å finne fram til trapper og andre hindere. På personens verbale kommando kommer hunden til å finne den nærmeste trappen, slik at du kan gå opp dit du trenger. Hunden kan også lære seg de forskjellige rutene som en blind person trenger å komme seg til regelmessig, og dette kan faktisk gjøre det mye lettere for personen å komme seg gjennom hverdagen.

Det finnes mange forskjellige kommandoer som slike hunder kan lære seg, men disse kan være veldig vanskelige for hundene å faktisk mestre. Derfor kan det være ganske dyrt å skaffe seg slike hunder, men ofte finnes det også muligheter for å få hjelp til å betale for slike dyr. Den norske staten kan hjelpe blinde mennesker med å skaffe seg slike hunder dersom det trengs.

shesha